^  góra strony

  • 1

SP 368 WARSZAWA

w e r s j a   i n t e r n e t o w a   g a z e t k i   s z k o l n e j

2017/2018 NR 4 - Wokół nas

W naszej szkole niedawno ruszył projekt „Pomoc Koleżeńska”. Polega ona na pomaganiu sobie w nauce, rozwijaniu koleżeństwa w szkole oraz zapoznaniu uczniów z innymi metodami nauki.

s6e4Możesz zgłosić się jako wolontariusz, czyli zadeklarować swoją chęć pomagania innym uczniom, albo jako uczestnik, jeśli potrzebujesz pomocy z przedmiotem, z którym sobie nie radzisz. Wszystko będzie działo się raz w tygodniu na zajęciach, na których będziemy mogli wzajemnie sobie pomagać. Oczywiście, jeśli zechcesz pomagać innym, musisz spełniać następujące kryteria:
• ocena z przedmiotu, w którym będziesz pomagać, musi wynosić co najmniej 4,
• nie możesz posiadać uwag za lekceważenie innych,
• musisz punktualnie stawiać się na zajęciach.

Rzecz jasna, jeśli będziesz regularnie pomagać uczniom, będziesz nagrodzony.

Więcej informacji znajdziesz na stronie samorządu uczniowskiego samorzad368.pl.

Natalia Myśliwiec (7d)

  • 2018-2019-1
  • 2018-2019-2
  • 2018-2019-3
  • 2018-2019-4
  • 2018-2019-5
Copyright © 2013. Marcin Leśniewski  Rights Reserved.