^  góra strony

  • 1

SP 368 WARSZAWA

w e r s j a   i n t e r n e t o w a   g a z e t k i   s z k o l n e j

2016/2017 NR 1 - Gimnazjum – już niedługo będzie to tylko wspomnienie?

Uczniowie dzisiejszych gimnazjów mają po 13-15 lat. Gimnazja są dla nich normalnością. Już w 4, 5 klasie podstawówki zaczynali myśleć, jak to będzie, gdy napiszą pierwszy w swoim życiu poważny egzamin – test szóstoklasisty i zakończą edukację w szkole podstawowej. Dla wielu nastolatków możliwość wyboru gimnazjum oraz profilu klasy była pierwszą „dorosłą” decyzją. Inni natomiast, razem z grupą znajomych z klasy, wybierali gimnazjum rejonowe. Rozpoczynał się kolejny etap w ich życiu: nowe miejsce, nauczyciele, pracownicy szkoły, a nawet stołówka, gdzie na początku obiady w ogóle nie smakowały ;) My, uczniowie obecnych klas drugich, dostaliśmy po raz pierwszy darmowe podręczniki. Myślę, że gdyby zapytać gimnazjalistów, czy wyobrażają sobie edukację bez gimnazjum, znaczna większość z nich odpowiedziałaby zdecydowane „NIE”.

A jak to się zaczęło?

W starożytnej Grecji „gimnazjon” był najczęściej rodzajem parku wraz z budynkiem przeznaczonym do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Później coraz częściej organizowano w nim spotkania towarzyskie i prowadzono dysputy, by w następnym okresie miejsce stało się publiczną szkołą średnią. Od czasów Nerona instytucja tego rodzaju funkcjonowała także w starożytnym Rzymie.

Współcześnie (od czasów renesansu) gimnazja to różnego typu szkoły średnie ogólnokształcące i zawodowe, między innymi w Austrii, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii. W Polsce po reformie w latach trzydziestych XX wieku do roku 1948 i od 1999 obok szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej to znaczący etap w procesie kształcenia. (Źródło: Wikipedia)

Gdy się urodziliśmy gimnazja już były. Chodziło do nich starsze rodzeństwo, kuzynka czy syn sąsiadki. Zdarzało się więc, że byliśmy świadkami różnych opowieści: historii dobrych i złych, pełnych sukcesów, ale i porażek. Egzaminy ze wszystkich przedmiotów przerażały nawet największych kujonów. Gimnazjaliści wydawali nam się tacy dorośli…

Teraz jesteśmy tu: przeżywamy swoją bajkę, a jednocześnie piszemy jej treść. Stajemy się także częścią historii. Dlaczego? Bo już za rok w naszej szkole nie pojawią się nowi gimnazjaliści. Uczniowie obecnych klas 6 pozostaną w swoich podstawówkach i będą kontynuować naukę w klasie 7 i 8. Przez kilka kolejnych lat gimnazja będą „wygaszane”. Obecni gimnazjaliści również jako ostatni ukończą 3-letnie licea. Czy będzie to zmiana na lepsze? Czas pokaże… Ja osobiście bardzo się cieszę, że dane mi było nie uczestniczyć w edukacyjnych zawirowaniach!

Gdy moje dziecko zapyta mnie kiedyś: „Mamo, jak było w gimnazjum?”
„Nauki było mnóstwo! Jednak przetrwałam, :) gdyż poznałam kilka prawdziwych przyjaciółek, miałam mnóstwo dobrych koleżanek, czułam się lubiana, doceniana i ważna” – odpowiem.

Amelia ROSIAK
2D

  • 2018-2019-1
  • 2018-2019-2
  • 2018-2019-3
  • 2018-2019-4
  • 2018-2019-5
Copyright © 2013. Marcin Leśniewski  Rights Reserved.