^  góra strony

  • 1

SP 368 WARSZAWA

w e r s j a   i n t e r n e t o w a   g a z e t k i   s z k o l n e j

2014/2015 NR 1 - PCK

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2014/2015, a wraz z nim działalność naszego szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK to komórka skupiająca ludzi chcących z własnej woli i dobroci pomagać biednym i potrzebującym. Jesteśmy największą organizacją tego typu w Polsce, skupiamy już około 200 tysięcy wolontariuszy, którzy bez zwracania uwagi na rasę, pochodzenie, narodowość, wyznania religijne czy inną odmienność, są gotowi dotrzeć do każdej osoby cierpiącej.

W naszej szkole głównym celem jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Chcemy promować w Gimnazjum umiejętność tolerancji, szacunku do siebie, ideę humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka. Pragniemy nauczyć uczniów natychmiastowego i odpowiedniego zachowania w razie nieszczęśliwych wypadków oraz profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej. Naszym celem jest stworzenie uczniom dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji.

Zaczynamy naszą działalność ze stuprocentowym zapałem, nie próżnując. Działania rozpoczęliśmy już pierwszego 11września, organizując całomiesięczną zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z Domu Samotnej Matki przy ulicy Czajki w Warszawie. Akcja nosi nazwę Żak. Dzięki Wam zebraliśmy już bardzo dużo przedmiotów. Wszystko to pozwoli dzieciom, które nie stać na piórniki, bloki czy długopisy, zdobywać wiedzę z wielkim zapałem i odpowiednim przygotowaniem. 12 września w szkolnym holu miał miejsce Happening z udziałem naszych wolontariuszy. Prezentowali oni uczniom naszego gimnazjum czynności, które mogą ocalić życie drugiemu człowiekowi w razie nieoczekiwanego wypadku, tj. masaż serca, sztuczne oddychanie.

Oczywiście na tym nie koniec. Mamy już mnóstwo planów na nadchodzące miesiące. Jednym z nich jest zbieranie zakrętek od butelek. Od października wypatrujcie więc w każdej sali pudełek, będą stały obok śmietników. Wystarczy tak nie niewiele: wrzucić do jednego z nich codziennie po jednym korku. Będą one później sprzedane, a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży, pójdą oczywiście dla ludzi biednych, cierpiących, niepełnosprawnych lub głodujących.

W październiku nasi wolontariusze planują odwiedzić Cmentarz na Powązkach, by zająć się zaniedbanymi i zapomnianymi grobami. Jest to bardzo ważne, szczególnie w tym okresie, gdyż niedługo obchodzić będziemy Święto Zmarłych. To specjalny moment, by przypomnieć sobie o naszych zmarłych bliskich. A wolontariusze PCK uczczą w ten sposób pamięć osób, którym być może nie pozostał już nikt.

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." – powiedział Jan Paweł II. Bądźmy więc tymi cudownymi istotami i zaangażujmy się w pomoc, ukazując to, co w wielu z nas zanikło, a jest cechą, która robi z nas ludzi – współczucie.


KASIA KWATERSKA
3D

  • 2018-2019-1
  • 2018-2019-2
  • 2018-2019-3
  • 2018-2019-4
  • 2018-2019-5
Copyright © 2013. Marcin Leśniewski  Rights Reserved.