^  góra strony

 • 1

SP 368 WARSZAWA

w e r s j a   i n t e r n e t o w a   g a z e t k i   s z k o l n e j

2013/2014 NR 1 (WYDANIE SPECJALNE) - Rola i znaczenie sztandaru

Sztandar... Niektórzy z Was pewnie często zastanawiali się, po co on w ogóle jest?
Otóż sztandar jest symbolem i znakiem rozpoznawczym nie tylko różnych instytucji, takich jak na przykład szkoła, ale też miasta czy oddziału wojskowego. Pełni on funkcję reprezentacyjną i ma wyrażać najważniejsze wartości i zasady danej społeczności. Dla szkoły jest on równie ważny co flaga państwowa dla kraju. Jest także 15symbolem więzi, która łączy społeczność szkolną. Motywuje on do działania i napełnia optymizmem. Posiadanie własnego sztandaru dodaje też prestiżu i sprawia, że inne szkoły mają dla niej więcej szacunku. Znaczenia sztandarowi dodaje ceremonia jego poświęcenia, toteż sztandar powinno się traktować z należnym mu szacunkiem. Towarzyszy on uczniom podczas najważniej-szych uroczystości, apeli, ślubowań dodając uroczystości rangi, doniosłości i powagi.
Sztandar jest dla szkoły niezwykle ważny ze względu na swoją wyjątkowość i wyrażane treści, dlatego wraz z akcesoriami pocztu sztandarowego jest przechowywany w gablocie, w której się nie zniszczy, ale będzie mógł być podziwiany przez uczniów i nauczycieli oraz motywować ich do działania w czasie trwania roku szkolnego.


JOANNA SWOROWSKA
2D

2013/2014 NR 1 (WYDANIE SPECJALNE) - Sztandar gimnazjum

Tkanina ma kształt kwadratu. Z jednej strony (rewers) widnieje godło Polski. Jest to orzeł w złotej koronie przedstawiony na tle biało czerwonej flagi. Dziób i szpony tego majestatycznego ptaka mają kolor złota, gdyż ta barwa tradycyjnie wiąże się ze zwycięstwem, chwałą i wiedzą. Rozpostarte skrzydła drapieżcy symbolizują pokonywanie trudności oraz dążenie do jak najlepszych wyników. Nad odzianą w koronę głową orła widnieje napis GIMNAZJUM NR 164 W WARSZAWIE, a dookoła państwowego herbu tekst: Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. U dołu obszytego złotą nicią sztandaru można przeczytać informację o tym, że patronami gimnazjum są POLSCY OLIMPIJCZYCY.

13 14

Na drugiej stronie (awers) tkaniny przeważa ciemnoniebieska barwa. Taki sam kolor ma atrament, więc jest to oznaka pracy i odpowiedzialności. Symbolizuje też powagę i porządek. Na środku płótna znajduje się tarcza w takim kształcie, jaki niegdyś miały godła rycerzy. Wypełniająca ją błękitna barwa oznacza przywiązanie do tradycji, inspirację, dynamizm i kreatywność. Na środku herbu widzimy trzy złote cyfry okolone biało - czerwonym wieńcem laurowym. Jest to numer placówki - 164. Prawa część wawrzynowego pierścienia jest czerwona, by przypominać nam o takich cechach naszego kraju jak waleczność i honor. Lewa zaś strona, pomalowana na biało, uosabia niewinność. Na górze tarczy można dojrzeć tekst: GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW, natomiast w dole znajduje się nazwa miasta, w którym mieści się szkoła - WARSZAWA. Puklerz otoczony jest u dołu przez złoty wieniec laurowy, a u góry przez motto placówki: PRZEZ NAUKĘ I SPORT KU DOROSŁOŚCI. W dolnych rogach widnieją dwie daty: po lewej stronie 2009 - data powołania placówki, po prawej 2013 - to rok nadania imienia naszej szkole.

Moim zdaniem nasz sztandar symbolizuje otwartość na świat polskiej młodzieży, a także wytrwałość, która potrzebna jest, by osiągnąć postawione przez sobie cele.


MARTA MAZURKIEWICZ
2D

2013/2014 NR 1 (WYDANIE SPECJALNE) - Przygotowania

Zapewne wszyscy wiecie, że nasza szkoła od dwóch lat przygotowuje się do nadania jej imienia - Polskich Olimpijczyków. W tym celu zorganizowane zostały różne akcje, spotkania oraz przedsięwzięcia zaznajamiające uczniów z tym tematem.
Wszyscy staraliśmy się pogłębiać naszą wiedzę dotyczącą polskich olimpijczyków, m.in. dzięki wyjątkowym spotkaniom. 15 lutego 2012 r. w naszej szkole gościli Antoni Zajkowski - polski judoka, mistrz Europy, medalista mistrzostw świata, wicemistrz olimpijski oraz Adam Adamczyk - polski judoka, mistrz olimpijski, medalista mistrzostw świata, olimpijczyk i trener.

11 12

Z kolei 6 maja 2013 r. gościliśmy olimpijczyka z Lillehammer – pana Artura Szafrańskiego - polskiego panczenistę. Dowiedzieliśmy się wiele o ideach, jakie przyświecały pierwszym igrzyskom olimpijskim oraz o zdrowym duchu rywalizacji, którego nigdy nie powinno nam zabraknąć.
Przy tej okazji nasi uczniowie mieli okazję wykazać się wieloma zdolnościami w różnorodnych konkursach. Dla siebie znaleźli coś zarówno miłośnicy plastyki, jak i poeci. Uczniowie o zdolnościach plastyczno - manualnych mogli stworzyć model stadionu olimpijskiego. Prace można było podziwiać na dolnym holu. Ci, którzy jednak lepiej czują się w sztuce mówionej, mogli napisać wiersz o tematyce olimpijskiej. 
Uczniowie biorący udział w festynie zdrowia mieli również okazję poczuć się jak na prawdziwych igrzyskach, a także spróbować swoich sił i sprawdzić się w roli komentatora sportowego. 
Również nasza redakcja ma swój mały wkład w popularyzowaniu wiedzy o olimpijczykach. Na łamach „Nawiasem mówiąc” co miesiąc wychodziły informacje o patronie w celu popularyzowania szczegółów z jego życia.
W końcu, jednym z efektów działań naszej placówki jest fakt posiadania przez szkołę nowego logo oraz sztandaru.


JULIA ROMANEK & JOANNA LENART
3C

2013/2014 NR 2 - Informacja

Samorząd szkolny organizuje zbiórkę dla zwierząt ze schroniska - karmy, miski, akcesoria dla zwierząt itp.  należy dostarczyć do 10 grudnia do opiekuna samorządu szkolnego pani Agnieszki Leszczyńskiej.


WERONIKA MAŁEK
1F

2013/2014 NR 2 - Konkurs

Od października trwa konkurs na najgrzeczniejszą klasę, nagrodą jest spotkanie z piłkarzami Legii. Wygrywa ta klasa, która będzie miała najmniej uwag. Rozstrzygnięcie konkursu w połowie listopada.

14

 • s7e1.jpg
 • s3e1.jpg
 • s2e2.jpg
 • s3e3.jpg
 • s5e1.jpg
 • s8e1.jpg
 • s7e5.jpg
 • s9e3.jpg
 • s7e3.jpg
 • s5e2.jpg
 • s3e2.jpg
 • s7e2.jpg
 • s2e5.jpg
 • s4e2.jpg
 • s9e1.jpg
 • s6e4.jpg
 • s6e1.jpg
 • s2e4.jpg
 • s7e4.jpg
 • s6e3.png
Copyright © 2013. Marcin Leśniewski  Rights Reserved.